Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Defoliacja

Podstawowa cecha morfologiczna korony drzewa używana do oceny poziomu uszkodzenia drzewa. Jest ona definiowana jako procentowy ubytek powierzchni asymilacyjnej drzewa w odniesieniu do drzewa referencyjnego o pełnej powierzchni asymilacyjnej dla danego typu morfologicznego korony drzewa.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny