Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Zużycie energii

Zużycie energii suma ilości dostarczonych na rynek krajowy poszczególnych nośników energii (pozyskanie+ import-eksport), pomniejszonej o saldo zapasów krajowych.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny