Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (inaczej dług Maastricht)

Skonsolidowany dług brutto obejmujący zobowiązania w gotówce i depozytach, pożyczkach oraz w formie dłużnych papierów wartościowych, wycenione w wartości nominalnej.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny