Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Długotrwale bezrobotni

Definicja długotrwale bezrobotnych jest różna w zależności od zastosowanego źródła danych, a także od samej definicji bezrobotnych.

- długotrwale bezrobotni według BAEL – osoby spełniające warunki bezrobotnego według BAEL i poszukujące pracy 13 miesięcy lub dłużej.

- długotrwale bezrobotni zarejestrowani – osoby spełniające warunki bezrobotnego zarejestrowanego i pozostające w rejestrze bezrobotnych przez 12 miesięcy lub dłużej w ciągu ostatnich dwóch lat

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny