Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Droga ekspresowa

Droga ekspresowa – droga przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych:

a) wyposażona w jedną lub dwie jezdnie,

b) posiadająca wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami transportu lądowego i wodnego, z dopuszczeniem wyjątkowo jednopoziomowych skrzyżowań z drogami publicznymi,

c) wyposażona w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla użytkowników drogi;

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny