Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

ESA’95

Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych (European System of National and Regional Accounts), który w zakresie definicji, zasad, zapisów księgowych i klasyfikacji jest generalnie zgodny z międzynarodowym Systemem Rachunków Narodowych’93 (SNA – System of National Accounts of United Nations). Różnice pomiędzy ESA a SNA (dotyczące głównie sposobu prezentacji rachunków) wynikają ze specyfiki wykorzystania systemu rachunków w Unii Europejskiej, które wymagają większej precyzji w definicjach i w zasadach księgowych.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny