Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Aktywne poszukiwanie pracy

Aktywne poszukiwanie pracy oznacza, że osoba poczyniła konkretne starania, aby znaleźć pracę, tzn. m.in. podjęła jedno z następujących działań:

zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy, poszukiwała pracy przez krewnych, znajomych lub bezpośrednio w zakładach pracy, poprzez ogłoszenia w prasie, poprzez prywatne biuro pośrednictwa pracy, uczestniczyła w testach, rozmowach kwalifikacyjnych, starała się zorganizować własną firmę lub warsztat pracy.

Definicja na podstawie BAEL.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny