Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Gospodarstwo ekologiczne

Gospodarstwo rolne, które posiada certyfikat nadany przez jednostkę certyfikującą lub jest w trakcie przestawiania na ekologiczne metody produkcji rolniczej pod kontrolą jednostki certyfikującej.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny