Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Autostrada

Autostrada – droga przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych:

a) wyposażona przynajmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie,

b) posiadająca wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją drogami transportu lądowego i wodnego,

c) wyposażona w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla użytkowników autostrady;

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny