Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Jednostki certyfikujące w rolnictwie ekologicznym

Jednostki, które w drodze decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zostały upoważnione do przeprowadzenia kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny