Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Kształcenie osób dorosłych (BAEL)

Kształcenie osób w wieku 25–64 lata w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (w okresie 4 tygodni przed badaniem) przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny