Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Lesistość (wskaźnik lesistości)

Stosunek procentowy powierzchni lasów do ogólnej powierzchni geodezyjnej danej jednostki terytorialnej (kraju, województwa, powiatu, gminy).

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny