Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Ład gospodarczy

Zrównoważony rozwój gospodarczy – określający strategiczne cele i środki generujące efektywny rozwój społeczno-gospodarczy.

W ramach ładu gospodarczego wyodrębniono następujące dziedziny:

- w module krajowym – rozwój gospodarczy, zatrudnienie, innowacyjność, transport, wzorce produkcji,

- w module regionalnym – rozwój gospodarczy, zatrudnienie, innowacyjność, transport, wzorce produkcji,

- w module lokalnym – rozwój gospodarczy, zatrudnienie, transport

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny