Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. Sporządzany jest dla obszaru w granicach administracyjnych gminy.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny