Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Sposoby prezentacji danych w module krajowympobierz:
Wersja offline

Tablice służą do wizualizacji danych dotyczących wskaźników zrównoważonego rozwoju w formie tabelarycznej.

Prezentacja danych dla wskaźników możliwa jest z poziomu poszczególnych zakładek (z wyjątkiem zakładki Metryka wskaźnika) w ramach każdego z modułów.

Zakładka Polska - z poziomu tej zakładki możliwe jest zaprezentowanie tablicy z danymi dla wybranego z menu wskaźnika modułu krajowego. W przypadku tej zakładki domyślnym układem prezentacji danych jest tablica zawierająca informacje wyłącznie dla Polski w zakresie wybranego wcześniej wskaźnika. Nie jest możliwe dokonywanie przez użytkownika zmian w układzie wygenerowanej tablicy.

Zakładka Porównanie wskaźników modułu krajowego - z poziomu tej zakładki możliwa jest prezentacja danych w tablicach dla więcej niż jednego wskaźnika modułu krajowego z zakresu jednej wybranej jednostki terytorialnej (Polska, Kraje UE) od 2004r. W przypadku tej zakładki domyślnym układem prezentacji danych jest tablica dla wybranego z menu wskaźnika z danymi dla Polski. "

Tablice generowane w zakładce „Porównanie wskaźników modułu krajowego” umożliwiają dostęp poprzez ikonę Ikona szczegóły umieszczoną po prawej stronie w ostatniej kolumnie tabeli do opcji „Podgląd danych na wykresach” i „Metryka wskaźnika”. W przypadku prezentacji danych w tablicy dla więcej niż jednego wskaźnika z zakresu jednej jednostki terytorialnej możliwe jest dodatkowo przejście do każdego ze wskaźników porównywanych za pomocą Ikony Ikona lupa (pokazuje wskaźnik w zakładce „Polska”).

Zakładka Porównanie międzynarodowe - z poziomu tej zakładki możliwa jest prezentacja danych w tablicy dla wskaźnika modułu krajowego z zakresu wybranych lat i krajów do porównania. Wybór możliwy jest za pomocą Ikony . W przypadku tej zakładki domyślnym układem prezentacji danych jest tablica dla wybranego z menu wskaźnika z danymi dla Polski oraz UE-27 i UE-28, (jeżeli te agregaty danych są dostępne).

Tablice generowane w zakładce „Porównanie międzynarodowe” umożliwiają dostęp poprzez ikonę Ikona szczegóły umieszczoną po prawej stronie w ostatniej kolumnie tabeli do opcji „Podgląd danych na wykresach” i „Metryka wskaźnika

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny