Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Sposoby prezentacji danych w module regionalnympobierz:
Wersja offline

Tablice służą do wizualizacji danych dotyczących wskaźników zrównoważonego rozwoju w formie tabelarycznej.

Prezentacja danych dla wskaźników możliwa jest z poziomu poszczególnych zakładek (z wyjątkiem zakładki Metryka wskaźnika) w ramach każdego z modułów.

Zakładka Polska - z poziomu tej zakładki możliwe jest zaprezentowanie tablicy z danymi dla wybranego z menu wskaźnika dla modułu regionalnego. W przypadku tej zakładki domyślnym układem prezentacji danych jest tablica zawierająca informacje wyłącznie dla Polski w zakresie wybranego wcześniej wskaźnika. Nie jest możliwe dokonywanie przez użytkownika zmian w układzie wygenerowanej tablicy.

Zakładka Porównanie wskaźników modułu regionalnego - z poziomu tej zakładki możliwa jest prezentacja danych w tablicach dla więcej niż jednego wskaźnika modułu regionalnego z zakresu jednego wybranego obszaru terytorialnego (Polska, region, województwo) od 2004r. W przypadku tej zakładki domyślnym układem prezentacji danych jest tablica dla wybranego z menu wskaźnika modułu regionalnego z danymi dla Polski.

Tablice generowane w zakładce „Porównanie wskaźników modułu regionalnego” umożliwiają dostęp poprzez ikonę Ikona szczegóły umieszczoną po prawej stronie w ostatniej kolumnie tabeli do opcji „Podgląd danych na wykresach” i „Metryka wskaźnika”. W przypadku prezentacji danych w tablicy dla więcej niż jednego wskaźnika modułu regionalnego z zakresu jednej jednostki terytorialnej możliwe jest dodatkowo przejście do każdego ze wskaźników porównywanych za pomocą Ikony Ikona lupa (pokazuje wskaźnik w zakładce „Polska”).

Zakładka Porównanie regionalne - z poziomu tej zakładki możliwa jest prezentacja danych w tablicy dla wskaźnika modułu regionalnego z zakresu wybranych lat oraz regionów i/lub województw do porównania. Wybór możliwy jest za pomocą Ikony Ikona lupa.

W przypadku tej zakładki domyślnym układem prezentacji danych jest tablica dla wybranego z menu wskaźnika modułu regionalnego z danymi dla Polski, regionów i województw. Tablice generowane w zakładce „Porównanie regionalne” umożliwiają dostęp poprzez ikonę Ikona szczegóły umieszczoną po prawej stronie w ostatniej kolumnie tabeli do opcji „Podgląd danych na wykresach” i „Metryka wskaźnika”.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny