Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Tematy pomocy
Pomoc. Operacje na wskaźnikach w tablicachpobierz:
Wersja offline

Sposoby prezentacji danych

TABLICE

Tablice służą do wizualizacji danych dotyczących wskaźników zrównoważonego rozwoju w formie tabelarycznej.

Prezentacja danych dla wskaźników możliwa jest z poziomu poszczególnych zakładek (z wyjątkiem zakładki Metryka wskaźnika) w ramach każdego z modułów.

Moduł Agenda 2030:

Przechodząc do modułu Agenda 2030 lub wybierając z menu górnego w zakładce Moduły element Wskaźniki SDG dla Polski użytkownik otrzymuje w lewym menu bocznym widok pełnej listy wskaźników SDG

W celu zawężenia wyświetlanej listy do wskaźników zasadniczych z listy ONZ, dla których dane dla Polski są dostępne należy kliknąć element Dostępne wskaźniki zasadnicze. Dostęp do wskaźników alternatywnych (tj. takich, które są zbliżone do wskaźników z listy ONZ, proponowane w przypadku braku wskaźnika zasadniczego) użytkownik uzyskuje poprzez element Wskaźniki zastępcze widoczny w menu górnym w zakładce Moduły. Wybór w tej zakładce pozycji Wskaźniki B.D. spowoduje natomiast wyświetlenie wskaźników z listy globalnej, dla których dane dla Polski są obecnie niedostępne.

Po przejściu do wybranego zestawu wskaźników oraz wskazaniu wybranego wskaźnika z lewego menu bocznego, użytkownik uzyska nowy widok z trzema zakładkami: Polska, Porównanie wskaźników Agenda 2030 oraz Metryka wskaźnika.

Zakładka Polska przedstawia tablicę dla wskaźnika wybranego z modułu Agenda 2030 - z danymi dla Polski (od 2010 r., tam gdzie to możliwe. Nie jest możliwe dokonywanie przez użytkownika zmian w układzie wygenerowanej tablicy.

Zakładka Porównanie wskaźników Agenda 2030 - z poziomu tej zakładki możliwa jest prezentacja danych w tablicy dla kilku wybranych wskaźników Agendy 2030.

Dokonanie wyboru dodatkowych wskaźników możliwe jest za pomocą ikony Ikona lupa , znajdującej się nad tablicą wskaźnika wybranego na wcześniejszym etapie.

Ikona Ikona odśwież tabele umożliwia ponowne załadowanie zamkniętych tablic.

Moduł krajowy:

Zakładka Polska - z poziomu tej zakładki możliwe jest zaprezentowanie tablicy z danymi dla wybranego z menu wskaźnika modułu krajowego. W przypadku tej zakładki domyślnym układem prezentacji danych jest tablica zawierająca informacje wyłącznie dla Polski w zakresie wybranego wcześniej wskaźnika. Nie jest możliwe dokonywanie przez użytkownika zmian w układzie wygenerowanej tablicy.

Zakładka Porównanie wskaźników modułu krajowego - z poziomu tej zakładki możliwa jest prezentacja danych w tablicach dla więcej niż jednego wskaźnika modułu krajowego z zakresu jednej wybranej jednostki terytorialnej (Polska, Kraje UE) od 2004r. W przypadku tej zakładki domyślnym układem prezentacji danych jest tablica dla wybranego z menu wskaźnika z danymi dla Polski. "

Tablice generowane w zakładce „Porównanie wskaźników modułu krajowego” umożliwiają dostęp poprzez ikonę Ikona szczegóły umieszczoną po prawej stronie w ostatniej kolumnie tabeli do opcji „Podgląd danych na wykresach” i „Metryka wskaźnika”. W przypadku prezentacji danych w tablicy dla więcej niż jednego wskaźnika z zakresu jednej jednostki terytorialnej możliwe jest dodatkowo przejście do każdego ze wskaźników porównywanych za pomocą Ikony Ikona lupa (pokazuje wskaźnik w zakładce „Polska”).

Zakładka Porównanie międzynarodowe - z poziomu tej zakładki możliwa jest prezentacja danych w tablicy dla wskaźnika modułu krajowego z zakresu wybranych lat i krajów do porównania. Wybór możliwy jest za pomocą Ikony . W przypadku tej zakładki domyślnym układem prezentacji danych jest tablica dla wybranego z menu wskaźnika z danymi dla Polski oraz UE-27 i UE-28, (jeżeli te agregaty danych są dostępne).

Tablice generowane w zakładce „Porównanie międzynarodowe” umożliwiają dostęp poprzez ikonę Ikona szczegóły umieszczoną po prawej stronie w ostatniej kolumnie tabeli do opcji „Podgląd danych na wykresach” i „Metryka wskaźnika

Moduł regionalny:

Zakładka Polska - z poziomu tej zakładki możliwe jest zaprezentowanie tablicy z danymi dla wybranego z menu wskaźnika dla modułu regionalnego. W przypadku tej zakładki domyślnym układem prezentacji danych jest tablica zawierająca informacje wyłącznie dla Polski w zakresie wybranego wcześniej wskaźnika. Nie jest możliwe dokonywanie przez użytkownika zmian w układzie wygenerowanej tablicy.

Zakładka Porównanie wskaźników modułu regionalnego - z poziomu tej zakładki możliwa jest prezentacja danych w tablicach dla więcej niż jednego wskaźnika modułu regionalnego z zakresu jednego wybranego obszaru terytorialnego (Polska, region, województwo) od 2004r. W przypadku tej zakładki domyślnym układem prezentacji danych jest tablica dla wybranego z menu wskaźnika modułu regionalnego z danymi dla Polski.

Tablice generowane w zakładce „Porównanie wskaźników modułu regionalnego” umożliwiają dostęp poprzez ikonę Ikona szczegóły umieszczoną po prawej stronie w ostatniej kolumnie tabeli do opcji „Podgląd danych na wykresach” i „Metryka wskaźnika”. W przypadku prezentacji danych w tablicy dla więcej niż jednego wskaźnika modułu regionalnego z zakresu jednej jednostki terytorialnej możliwe jest dodatkowo przejście do każdego ze wskaźników porównywanych za pomocą Ikony Ikona lupa (pokazuje wskaźnik w zakładce „Polska”).

Zakładka Porównanie regionalne - z poziomu tej zakładki możliwa jest prezentacja danych w tablicy dla wskaźnika modułu regionalnego z zakresu wybranych lat oraz regionów i/lub województw do porównania. Wybór możliwy jest za pomocą Ikony Ikona lupa .

W przypadku tej zakładki domyślnym układem prezentacji danych jest tablica dla wybranego z menu wskaźnika modułu regionalnego z danymi dla Polski, regionów i województw. Tablice generowane w zakładce „Porównanie regionalne” umożliwiają dostęp poprzez ikonę Ikona szczegóły umieszczoną po prawej stronie w ostatniej kolumnie tabeli do opcji „Podgląd danych na wykresach” i „Metryka wskaźnika”.

Moduł lokalny:

Zakładka Polska - z poziomu tej zakładki możliwe jest zaprezentowanie tablicy z danymi dla wybranego z menu wskaźnika dla modułu lokalnego. W przypadku tej zakładki domyślnym układem prezentacji danych jest tablica zawierająca informacje wyłącznie dla Polski w zakresie wybranego wcześniej wskaźnika. Nie jest możliwe dokonywanie przez użytkownika zmian w układzie wygenerowanej tablicy.

Zakładka Porównanie wskaźników modułu lokalnego - z poziomu tej zakładki możliwa jest prezentacja danych w tablicach dla więcej niż jednego wskaźnika modułu lokalnego z zakresu jednego wybranego obszaru terytorialnego (Polska, powiat) od 2004 r. W przypadku tej zakładki domyślnym układem prezentacji danych jest tablica dla wybranego z menu wskaźnika modułu lokalnego z danymi dla Polski.

Tablice generowane w zakładce „Porównanie wskaźników modułu lokalnego” umożliwiają dostęp poprzez ikonę Ikona szczegóły umieszczoną po prawej stronie w ostatniej kolumnie tabeli do opcji „Podgląd danych na wykresach” i „Metryka wskaźnika”. W przypadku prezentacji danych dla więcej niż jednego wskaźnika modułu lokalnego w tablicy z zakresu jednej jednostki terytorialnej możliwe jest dodatkowo przejście do każdego ze wskaźników porównywanych za pomocą Ikony Ikona lupa (pokazuje wskaźnik w zakładce „Polska”).

Zakładka Porównanie lokalne - z poziomu tej zakładki możliwa jest prezentacja danych w tablicy dla wskaźnika modułu lokalnego z zakresu wybranych lat oraz powiatów/grup powiatów do porównania. Wybór możliwy jest za pomocą Ikony Ikona lupa.

W przypadku tej zakładki domyślnym układem prezentacji danych jest tablica dla wybranego z menu wskaźnika modułu lokalnego z danymi dla Polski i powiatów. Tablice generowane w zakładce „Porównanie lokalne” umożliwiają dostęp poprzez ikonę Ikona szczegóły umieszczoną po prawej stronie w ostatniej kolumnie tabeli do opcji „Podgląd danych na wykresach” i „Metryka wskaźnika”.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny