Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Tematy pomocy
Pomoc. Objaśnienie symbolipobierz:
Wersja offline

Słownik ikon

SYMBOL

SKRÓT

OPIS

Ikona mapy NTS1

prezentacja danych na mapie dla wybranych w tabeli regionów

generowanie kartogramu dla wybranych w tabeli regionów

Ikona mapy NTS2

prezentacja danych na mapie dla wybranych w tabeli województw

generowanie kartogramu dla wybranych w tabeli województw

Ikona mapy NTS4

prezentacja danych na mapie dla wybranych w tabeli powiatów

generowanie kartogramu dla wybranych w tabeli powiatów

Ikona mapy UE

prezentacja danych na mapie dla wybranych w tabeli krajów UE

generowanie kartogramu dla wybranych w tabeli krajów UE

Ikona Menu

kliknij tutaj, aby wybrać wskaźnik z menu

menu boczne pozwala na wyświetlanie listy wskaźników za pomocą:

  • drzewa rozwijalnego hierarchicznie
  • alfabetycznie
  • funkcji „Wyszukiwarka”

Ikona odznacz

odznacz wszystkie

odznaczenie wszystkich wybranych elementów na liście

Ikona zaznacz

zaznacz wszystkie

zaznaczenie wszystkich możliwych elementów na liście

Ikona odśwież tabele

załaduj ponownie zamknięte tablice

umożliwia powtórne wyświetlenie wcześniej wygenerowanych tablic

Ikona szczegóły

załaduj ponownie zamknięte tablice

umożliwia powtórne wyświetlenie wcześniej wygenerowanych tablic

Ikona lupa

moduł krajowy:

zakładka porównanie wskaźników modułu krajowego - wybór jednostki terytorialnej i wskaźników dla porównania

zakładka porównania międzynarodowe - wybór lat i krajów do porównania

umożliwia wybór jednego kraju (np. Polska lub inny kraj UE) oraz wskaźników dla porównania

umożliwia wybór lat i krajów spośród listy

Ikona lupa

moduł regionalny:

zakładka porównanie wskaźników modułu regionalnego - wybór jednostki terytorialnej i wskaźników dla porównania

zakładka porównania regionalne - wybór lat, województw, regionów do porównania

umożliwia wybór jednej jednostki terytorialnej (np. Polska, region lub województwo) i wybór wskaźników dla porównania

umożliwia wybór lat oraz regionów i województw

Ikona lupa

moduł lokalny:

zakładka porównanie wskaźników modułu lokalnego - wybór jednostki terytorialnej i wskaźników dla porównania

zakładka porównania lokalne - wybór lat i powiatów

umożliwia wybór jednej jednostki terytorialnej -powiatu

umożliwia wybór lat oraz nadrzędnych jednostek terytorialnych - grup powiatów

Ikona wykres liniowy/punktowy

podgląd danych na wykresie liniowym lub punktowym

generowanie wykresu liniowego lub punktowego

Ikona wykres słupkowy

podgląd danych na wykresie słupkowym

generowanie wykresu słupkowego

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny