Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Tematy pomocy
Pomoc. Sposoby wyszukiwania i wyboru wskaźnikówpobierz:
Wersja offline

Aplikacja „Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju" umożliwia wyszukiwanie i wybór danych (wskaźników) w następujący sposób:

Z poziomu zakładki „Strona główna”


  • Poprzez wykorzystanie „Menu bocznego” rozwijanego z lewej strony.

Menu boczne pozwala na wyświetlanie listy wskaźnik za pomocą:

- drzewa rozwijanego hierarchicznie - (wskaźniki poszczególnych modułów pogrupowane według celów – w module Agenda 2030 oraz według ładów i dziedzin – w pozostałych modułach),

Grafika do wyboru wskaźnika według drzewa rozwijanego hierarchicznie

- alfabetycznie - (wskaźniki pogrupowane alfabetycznie według poszczególnych modułów),

Grafika do wyboru wskaźnika według drzewa rozwijanego alfabetycznie

- funkcji „Wyszukiwarka” - (wyszukany wynik ma postać zestawienia wskaźników/wskaźnika według zadanego kryterium).

Grafika dla funkcji wyszukiwarki

  • Poprzez wykorzystanie dostępnych:

„Widoków predefiniowanych”, które umożliwiają przejście do poszczególnych modułów: Agenda 2030 (wskaźniki SDG dla Polski), krajowego (Polska, Unia Europejska, kraje członkowskie UE), regionalnego (Polska, regiony, województwa) lub lokalnego (Polska, powiaty) i przekierowanie z ich poziomu do widoku zakładki „Menu boczne”,

Grafika dla modułu Agenda 2030Grafika dla modułu krajowegoGrafika dla modułu regionalnegoGrafika dla modułu lokalnego

Slajdera, który poprzez wyświetlane zdjęcia umożliwia przejście do poszczególnych modułów, nowości lub ładów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego i instytucjonalno-politycznego. Z poziomu wybranego ładu istnieje możliwość zmiany modułu bądź ładu na inny, a także wyszukiwanie wskaźników według dziedzin. Użycie tej opcji wyszukiwania pozwala również na wyświetlenie listy wskaźników za pomocą zakładki „Menu boczne”.

Grafika dla slajdera modułu Agenda 2030Grafika dla slajdera NowościGrafika dla slajdera ładu społecznegoGrafika dla slajdera ładu gospodarczegoGrafika dla slajdera ładu środowiskowegoGrafika dla slajdera ładu instytucjonalno-politycznego

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny