Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Tematy pomocy
Pomoc. Wizualizacja danych na mapachpobierz:
Wersja offline

Sposoby prezentacji danych

MAPY - Baza WZR daje Użytkownikom możliwość zaprezentowania danych na MAPACH, we wszystkich modułach, z wyjątkiem modułu Agenda 2030.

UWAGA: Należy pamiętać, że na mapach wyświetlane są dane dla tych jednostek terytorialnych, które zostały wcześniej wybrane za pomocą ikony Ikona lupa i umieszczone w tabeli.

Moduł krajowy:

W module krajowym wizualizacja wskaźników na mapach jest możliwa z poziomu zakładki Porównanie międzynarodowe poprzez ikonę:

Ikona mapy UE Prezentacja danych na mapie dla wybranych w tabeli krajów UE

Ikona Ikona lupa daje możliwość wyboru poszczególnych krajów członkowskich UE oraz lat, dla których wyświetlona zostanie mapa(y).

Moduł regionalny:

W module regionalnym wizualizacja wskaźników na mapach jest możliwa z poziomu zakładki Porównanie regionalne poprzez ikony:

Ikona mapy NTS1 Prezentacja danych na mapie dla wybranych w tabeli regionów

Ikona mapy NTS2 Prezentacja danych na mapie dla wybranych w tabeli województw

Do wyboru jednostek terytorialnych (kraj, regiony, województwa) oraz lat służy ikona Ikona lupa.

Moduł lokalny:

W module lokalnym wizualizacja wskaźników na mapach jest możliwa z poziomu zakładki Porównanie lokalne korzystając z Menu Wybór rodzaju mapy. Po dokonaniu wyboru mapy pojawia się poniższa ikona:

Ikona mapy NTS4 Prezentacja danych na mapie dla wybranych w tabeli powiatów

Do wyboru powiatów oraz lat dla których wyświetlona zostanie mapa(y) służy ikona Ikona lupa .

Menu Wybór rodzaju mapy daje możliwość generowania następujących map:

  • Polska-powiaty - dla powiatów w kraju;
  • Regiony-powiaty - dla powiatów w ramach wybranego regionu;
  • Województwa-powiaty - dla powiatów w ramach wybranego województwa.
Opis ustawień Mapy

1. Wybór roku: możliwość zmiany prezentowanego na mapie wybranego roku. Wyświetlane są tylko te lata, które były wcześniej wybrane.

2. Liczba klas: możliwość zmiany liczby klas.

3. Wybór prezentacji: kartogram i kartodiagram

4. Ustawienia kartogramu:

  • Wybór koloru głównego: szary, zielony, czerwony, niebieski
  • Kolory i widoczność przedziałów: opcja daje możliwość indywidualnego ustalenia koloru dla każdego z przedziałów poprzez naciśnięcie lewego przycisku myszy (pokaże się wtedy paleta kolorów). Po naciśnięciu przycisku Ustaw kolory nastąpi zmiana koloru kartogramu. Odznaczanie checkboxa przy wybranej klasie przedziału powoduje jej ukrycie na mapie.

5. Ustawienia kartodiagramu:

  • Wybór rodzaju obiektu - możliwość zmiany typu kartodiagramu: prostokąt, trójkąt koło;
  • Ustalenia szerokości i wysokości obiektu. Możliwość ustawienia koloru wypełnienia obiektu kartodiagramu poprzez naciśnięcie lewego przycisku myszy (wyświetli się wtedy paleta kolorów). Po naciśnięciu przycisku Ustaw wcześniej dokonane ustawienia kartodiagramu zostaną wygenerowane na mapie.

W celu zapisania mapy należy ją wygenerować za pomocą przycisku Wyświetl mapę jako obrazek, wygeneruje się wtedy plik w formacie png., który można zapisać na dysku.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny