Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Tematy pomocy
Pomoc. Wizualizacja danych na wykresachpobierz:
Wersja offline

Sposoby prezentacji danych

WYKRESY

Baza WZR daje Użytkownikom możliwość zaprezentowania danych na WYKRESACH. Prezentacja wskaźników w formie wykresu jest możliwa z poziomu poszczególnych zakładek (z wyjątkiem zakładki Metryka) w ramach każdego z modułów.

Wizualizacja wskaźników na wykresach jest możliwa poprzez następujące ikony:

  • Ikona wykres liniowy/punktowy Prezentacja danych na wykresie liniowym lub punktowym
  • Ikona wykres słupkowy Prezentacja danych na wykresie kolumnowym

Wykres zarówno liniowy, punktowy jak i kolumnowy generuje się dynamicznie w zależności od wybranych danych. Wykres jest interaktywny. Wartości danych można podejrzeć najeżdżając kursorem na daną serię z danymi lub na punkt w serii. Wykres można skalować dla dowolnej serii danych poprzez zaznaczenie kursorem dowolnego obszaru na wykresie. Klikając na poszczególne serie w legendzie wykresu można je wyświetlać lub ukrywać. Powrót do ustawień pierwotnych następuje po dwukrotnym kliknięciu kursorem na obszarze wykresu. W celu zapisania wykresu na dysku lokalnym należy go wygenerować za pomocą przycisku Wyświetl wykres jako obrazek a następnie zapisać używając menu kontekstowego (wykorzystując prawy przycisk myszy) wybierając opcję Zapisz obraz jako. W celu usunięcia wygenerowanych wykresów (obrazków) należy wybrać przycisk Ukryj obrazki. W przypadku ukrycia niektórych serii na wykresie poprzez wyłączenie ich z legendy mogą one się pojawić na wygenerowanym obrazku w sposób nieprawidłowy.

Moduł Agenda 2030:

W zakładce Polska ikony służące do generowania wykresów dostępne są od razu po dokonaniu wyboru wskaźnika. Układem prezentacji danych jest wykres przedstawiający dane dla jednego wskaźnika dla Polski.

Aby uzyskać taką możliwość w zakładce Porównane wskaźników modułu Agenda 2030 należy najpierw kliknąć ikonkę Ikona lupa widoczną nad tablicą ze wskaźnikiem. Umożliwia ona wybór dodatkowych wskaźników modułu Agenda 2030. W zakładce tej istnieje także możliwość szybkiego przejścia tylko do jednego z wybranych wskaźników. Odbywa się to za pomocą ikonki Ikona lupa znajdującej się z prawej strony tablicy wskaźnika.

Wykresy liniowe generowane są z wartości aktualnie wybranego wskaźnika. Poprzez umieszczenie kursora w punkcie serii danych możliwy jest podgląd wartości wskaźnika dla wybranego roku. Wykres można skalować dla dowolnej serii danych poprzez zaznaczenie kursorem dowolnego obszaru na wykresie. Klikając na poszczególne serie w legendzie wykresu można je wyświetlać lub ukrywać. Powrót do ustawień pierwotnych następuje po dwukrotnym kliknięciu kursorem na obszarze wykresu.

Funkcja prezentacji danych na wykresach w module Agenda 2030 jest dostępna po dokonaniu wyboru wskaźnika z lewego menu bocznego. Po kliknięciu na dany wskaźnik użytkownik otrzymuje dostęp do następujących zakładek: Polska, Porównane wskaźników modułu Agenda 2030 oraz Metryka wskaźnika.

Prezentacja wskaźników w formie wykresu nie jest możliwa jedynie z poziomu zakładki Metryka wskaźnika.

Dostęp do wizualizacji danych na wykresach jest uzyskiwany poprzez ikonę:

Ikona wykres liniowy/punktowy Prezentacja danych na wykresie liniowym ze znacznikiem. Dane prezentowane w przypadku tego rodzaju wykresu w aplikacji są ograniczone do pierwszych 7 wierszy zamieszonych w tablicy.

Po wygenerowaniu wykresu, pod nim dostępne są 4 przyciski: Wyświetl wykres jako obrazek, Zapisz wykres jako obrazek, Ukryj obrazki oraz Zamknij okno.

Aplikacja umożliwia zapis wygenerowanego wykresu na dysku lokalnym. W tym celu należy najpierw użyć podzakładki Wyświetl wykres jako obrazek, a następnie kliknąć przycisk Zapisz wykres jako obrazek. Wykres generuje się w formacie .jpg. Przycisk Ukryj obrazki służy do usunięcia wygenerowanych wykresów. Uwaga: w przypadku wcześniejszego ukrycia niektórych serii na wykresie (poprzez wyłączenie ich z legendy) mogą one pojawić się na wygenerowanym obrazku w sposób nieprawidłowy.

Nad wykresem dostępny jest przycisk Ustawienia wykresu. Korzystając z niego użytkownik może dokonać ustawień jeśli chodzi o skalowanie wykresu, jego wysokość czy wybór serii danych.

Moduł krajowy:

Zakładka Polska - z poziomu tej zakładki możliwe jest utworzenie predefiniowanych wykresów z danymi wyłącznie dla Polski.

Zakładka Porównanie wskaźników modułu krajowego - umożliwia prezentację danych na wykresach poprzez ikonę Ikona szczegóły Wykresy generują się dla danych wybranego wcześniej w tablicy kraju Unii Europejskiej. Do wyboru jednostek terytorialnych (kraje członkowskie UE) i wskaźników modułu krajowego służy ikona Lupa Ikona lupa.

Zakładka Porównanie międzynarodowe - dane na wykresie z poziomu tej zakładki domyślnie prezentowane są dla Polski oraz UE-27 i UE-28 (jeżeli te agregaty danych są dostępne). Ikona Lupa Ikona lupa daje możliwość wyboru poszczególnych krajów członkowskich UE oraz lat, dla których wykres ma być generowany.

Uwaga: Dane prezentowane w przypadku wykresu liniowego (lub punktowego) są ograniczone do pierwszych 7 wierszy zamieszonych w tablicy.

W zakładce istnieje możliwość szybkiego tworzenia wykresów dla danego wskaźnika i jednej wybranej z tabeli jednostki terytorialnej poprzez ikonę Ikona szczegóły najdującej się w ostatniej kolumnie tabeli

Moduł regionalny:

Zakładka Polska - z poziomu tej zakładki możliwe jest utworzenie predefiniowanych wykresów z danymi dla wyłącznie dla Polski.

Zakładka Porównanie wskaźników modułu regionalnego - umożliwia prezentację danych na wykresach za pomocą ikony Więcej Ikona szczegóły. Wykresy generują się dla danych wybranego wcześniej w tablicy regionu lub województwa. Do wyboru jednostki terytorialnej (kraju, regionu, województwa) służy ikona Ikona lupa.

Zakładka Porównanie regionalne - dane prezentowane na wykresie z poziomu tej zakładki dotyczą wybranych wcześniej w tablicy regionów lub województw oraz wybranych lat. Dane prezentowane w przypadku wykresu liniowego (lub punktowego) są ograniczone do pierwszych 7 wierszy zamieszonych w tablicy. Do wyboru jednostki terytorialnej (kraju, regionu, województwa) oraz lat służy ikona Lupa Ikona lupa.

W zakładce istnieje możliwość szybkiego tworzenia wykresów dla danego wskaźnika i jednej wybranej z tabeli jednostki terytorialnej poprzez ikonę Więcej Ikona szczegóły znajdującej się w ostatniej kolumnie tabeli.

Moduł lokalny:

Zakładka Polska - z poziomu tej zakładki możliwe jest utworzenie predefiniowanych wykresów z danymi dla wyłącznie dla Polski

Zakładka Porównanie wskaźników modułu lokalnego - umożliwia prezentację danych na wykresach za pomocą ikony Ikona szczegóły. Wykresy generują się dla danych wybranego wcześniej w tablicy powiatu. Do wyboru jednostek terytorialnych (powiatu) służy ikona Ikona lupa.

Zakładka Porównanie lokalne - dane prezentowane na wykresie z poziomu tej zakładki dotyczą wybranych wcześniej w tablicy powiatów oraz wybranych lat. Dane prezentowane w przypadku wykresu liniowego (lub punktowego) są ograniczone do pierwszych 7 wierszy zamieszonych w tablicy, a w przypadku wykresu kolumnowego do pierwszych 30 wierszy. Do wyboru jednostki terytorialnej (kraju, powiatu) oraz lat służy ikona Ikona lupa.

W zakładce istnieje możliwość szybkiego tworzenia wykresów dla danego wskaźnika i jednej wybranej z tabeli jednostki terytorialnej poprzez ikonę Ikona szczegóły znajdującej się w ostatniej kolumnie tabeli.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny