Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Wyostrzenie konturów:1.a.2 Udział wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych według COFOG przeznaczanych na zdrowie, edukację i ochronę socjalną w wydatkach ogółem sektora instytucji rządowych i samorządowych
Wersja offline
Legenda
Ikona wykres liniowy/punktowy
WyszczególnienieJednostka
ogółem
%
zdrowie
%
edukacja
%
ochrona socjalna
%
20102011201220132014201520162017
59,4
58,9
60,4
61,5
61,7
62,1
.
.
10,9
10,7
10,8
10,9
11,0
11,2
.
.
12,1
12,4
12,6
12,4
12,5
12,6
.
.
36,4
35,8
37,0
38,2
38,2
38,3
.
.
Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny