Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Wyostrzenie konturów:1.3.1.a Udział osób otrzymujących zasiłek dla bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych
Wersja offline
Legenda
Ikona wykres liniowy/punktowy
WyszczególnienieJednostka
ogółem
%
2010201120122013201420152016
16,7
16,5
16,8
13,8
13,3
13,9
.
Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny