Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Wyostrzenie konturów:1.2.1.a Wskaźnik zagrożenia ubóstwem po transferach społecznych
Wersja offline
Legenda
Ikona wykres liniowy/punktowy
WyszczególnienieJednostka
ogółem
%
miasto
%
wieś
%
mężczyźni
%
kobiety
%
20102011201220132014201520162017
17,6
17,7
17,1
17,3
17,0
17,6
17,3
15,0
12,6
12,7
12,3
12,1
11,7
12,5
12,8
10,7
25,3
25,2
24,3
24,9
24,7
25,2
24,0
21,5
17,4
17,8
17,1
17,3
17,2
18,1
17,1
15,1
17,7
17,6
17,1
17,3
16,8
17,2
17,4
14,9
Ikona wykres liniowy/punktowy
WyszczególnienieJednostka
poniżej 6 lat
%
poniżej 18 lat
%
18-24 lata
%
18-64 lata
%
60 lat i więcej
%
65 lat i więcej
%
20102011201220132014201520162017
20,5
19,7
18,6
21,7
19,4
19,7
17,6
11,8
22,5
22,0
21,5
23,2
22,3
22,4
21,1
14,0
20,9
20,7
21,8
21,5
22,0
22,6
23,5
20,9
16,9
17,1
16,5
16,7
16,7
17,6
17,3
15,6
14,0
14,5
14,0
12,3
12,3
13,0
14,0
15,0
14,2
14,7
14,0
12,3
11,7
12,1
12,8
13,8
Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny